Dycomet Cold Spray is ideal for repairing almost anything. Below some examples.

Repairing a cast-iron bearing shell

Het herstellen van een lagerschaal van gietijzer

Repairing an aluminium cylinder head

Reparatie van een aluminium cilinderkop

Repairing pitting in a cylinder head

Reparatie van putcorrosie in een cilinderkop

New metal has been applied to the pitting and the cylinder can now be smoothed

Nieuw metaal is aangebracht op de putcorrosie, de kop kan nu weer gevlakt worden

Repairing a crack in a cylinder head

Repairing bearing shell metalling

Reparatie van een slijtlaag uit een lagerschaal

Repairing a damaged aluminium mould

Reparatie van een beschadigde aluminium mal

Repairing an iron mould used to make plastic bottles

Reparatie van een ijzeren mal, gebruikt om petflessen te maken

Convinced about the possibilities? Curious about what this technology can do for you? Please feel free to contact us

Tüm avantajlarıFaydaları Bir bakışta tüm avantajlar

  • Hiçbir ısı girişi
  • Birçok uygulama
  • 10 dakika içinde Sprey
  • Gereksiz genellikle tedavi öncesi
  • Hemen düzenledikten sonra
  • Çok iyi elektrik iletimi
  • Çok iyi ısı iletkenliği
  • % 0 Gözeneklilik
  • Mükemmel yapışma

Tüm avantajları

Gösteriler Şimdi abone >>