Applying a coating to bolts used to assemble large ship propellers. The coating ensures that the bolts can be unscrewed whenever necessary.

Applying a coating to bolts used to assemble large ship propellers. The coating ensures that the bolts can be unscrewed whenever necessary.

Het aanbrengen van een coating op bouten waarmee grote scheepsschroeven vastgezet worden. De coating zorgt ervoor dat de bouten ten alle tijden losgedraaid kunnen worden.

Two large bolts with a protective coating applied

2 groten bouten voorzien van een beschermende coating

Applying a protective coating to a turbine component

Het aanbrengen van een beschermende laag op een turbine onderdeel

Copper coating on a machinery component

Koper coating op een machine onderdeel

Convinced about the possibilities? Curious about what this technology can do for you? Please feel free to contact us.

Tüm avantajlarıFaydaları Bir bakışta tüm avantajlar

  • Hiçbir ısı girişi
  • Birçok uygulama
  • 10 dakika içinde Sprey
  • Gereksiz genellikle tedavi öncesi
  • Hemen düzenledikten sonra
  • Çok iyi elektrik iletimi
  • Çok iyi ısı iletkenliği
  • % 0 Gözeneklilik
  • Mükemmel yapışma

Tüm avantajları

Gösteriler Şimdi abone >>